Bursa Bina Yıkım İşleri

Yeni binalar, yapılar, tesisler inşa ederken veya yeniden inşası sırasında, çalışmaya uygun olmayan eski binaların, bina yıkımı hizmetine ihtiyacı vardır. Kendi içinde, inşaat, artan tehlike süreçleri olarak düşünülebilir, ancak işin uygun şekilde organize edilmesi ve güvenlik önlemlerinin gözlenmesi halinde genellikle öngörülebilir. Binaları yıkarken öngörülen durum daha karmaşıktır. Yeni binaların çizimleri, inşaat çalışmalarına başlamadan önce bile elemanlarını tanımalarını mümkün kılarken, eski binaların yapısı şüphelerin güçlü bir payına neden olur. Bu nedenle, binanın yıkım sırasında nasıl davranacağını tahmin etmek çoğu zaman imkansızdır.

Binaların Ve Yapıların Yıkılmasının Özellikleri

Binaların kendiliğinden yıkılması, yaralanmalarla ve yüksek zaman maliyetleriyle doludur. Yıkım, binaların yıkılmasıyla ilişkili olduğu için, hazırlıksız bir kişi bir duvarın ya da tüm katın yıkılmasının kurbanı olabilir. Binaların yıkılmasının belirgin bir şekilde sadeliğine rağmen, bu işin gerekli donanıma sahip olan tecrübeli profesyonellerin yanı sıra düzenleyici ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Profesyoneller olası tüm riskleri tamamen dışlar.

Bina Yıkımı Hizmeti Şöyle Olabilir:

  • Dolu, yapının sadece yer altı kısmı tahrip edilmediğinde değil, temelin sökülmesi;

  • kısmi, yani yapının sadece bir kısmının veya belirli bir elemanının kaldırılması anlamına gelirken, nesnenin genel işlevselliği korunur.

Binaların sökülmesi, yalnızca tüm güvenlik önlemlerinin uygulanması ile önceden geliştirilmiş ve onaylanmış bir projeye uygun olarak yapılmalıdır. İşin tamamlanmasından sonra, bölge daha sonra katı atıkların depolanması için özel depolama alanlarına götürülen inşaat atıklarından temizlenir.

Bina Yıkımı Aşamaları

Bina yıkımı hizmeti çok çeşitli işleri kapsar. Binanın bireysel özelliklerine ve verilen görevlere bağlı olarak, binanın analizi farklı teknolojiler kullanılarak belirli bir şemaya göre gerçekleştirilir. Bozulmanın kendisi iki adımdan oluşur:

  • Hazırlık – işin miktarının, maliyetinin ve zamanlamasının belirlenmesini içerir;

  • Temel olan – binanın doğrudan yollarından biriyle sökülmesi demektir.

Hazırlık Aşaması

Hazırlık aşaması, yıkılmış binanın aşağıdaki gibi parametrelerin belirlenmesi için incelenmesiyle başlar:

  • Yapının mevcut durumu;

  • Tüm hizmetlerin (Elektrik, Doğalgaz, Su vb.) doğru şekilde kesilmesi;

  • Bina veya yapıyı yakın bir yere zarar vermeden yıkma işlemine hazırlık.

Yıkım Hizmeti Veren Yüklenicinin Görevleri

Çalışmanın sonuçlarını aldıktan sonra,yıkım hizmeti veren yüklenici binaların yıkılması için bir plan hazırlar. Bu aşamada, işin her aşamasında güvenliği sağlamak olan görevlere özellikle dikkat edilir. Yıkım yüklenicisinin görevleri şunları içerir:

  • Sökülecek ya da yıkılacak nesnenin en yakın alanlarının çitle çevrilmesi

  • Alarm ve uyarı işaretlerinin bağlanması

  • Yıkım işini yapacak personel ya da işçiler arasında güvenlik brifingi

Bina Yıkım Aşamalarında Yıkım Yöntemi

Ana aşamada, binaların sökülmesi ya da binaların yıkılması elle (manuel) ve mekanik olarak gerçekleştirilir. İlk seçenek en çok zaman alan ve en uzun olanlardan biridir. Uygulaması için, balyozlar, takozlar, kazayağı, gaz kesme üniteleri gibi aletler kullanılmaktadır. Manuel yöntem, diğer yöntemlerin kullanılamadığı durumlarda, örneğin sökülmüş yapı sınırlı bir alana yerleştirildiğinde kullanılır. Ayrıca, binanın sadece bir kısmının kaldırılmasında ve 4 kata kadar küçük binaların yıkılmasında geniş uygulama alanı bulmuştur.

Mekanize yöntem özel ekipman kullanımını içerir: bir hidrolik çekiç, plazma ve elmas kesme için ekipman, kaldırma ekipmanı, ekskavatörler. Ayrıca binaları yıkmak için patlayıcı bir yöntem vardır. Bu yaklaşım yüksek profesyonellik, maksimum hesaplama doğruluğu ve devlet kurumlarından özel izin gerektirir.

Bina Yıkma İzni

Bir nesneyi ya da bina yıkma izni yürütme makamları tarafından verilir. Binanın sökülmesi sürecini organize etmek için, tasarım dokümantasyonu geliştirmek ve yapının daha sonraki işlemler için uygun olmadığını doğrulayan bir inceleme yapılması zorunludur.