Bursa Hafriyat İşleri

Hafriyat işleri genel olarak inşaat öncesi, yapılacak olan yapılar için uygun zemin hazırlanması veya oluşan beton ve toprak gibi uzaklaştırılmaları gereken maddelerin varlığında devreye girer. Hafriyat için iş makineleri ve bu iş makinelerini kullanabilen personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bir alanda bulunan toprağın kazılması, kazılan toprağın başka yere nakledilmesi veya toprak dışında nakledilmesi gereken taş, enkaz gibi maddelerin taşınması hafriyat işi olarak değerlendirilir.

Hafriyat işleri olarak baraj inşaatları, yol yapım çalışmaları ve bina yapımı için temel alanlarının kazılması gösterilebilir. Kazı çalışmalarının yapılacağı alanın belirlenmesinden sonra ilk iş olarak yapılacak kazı işi için uygun iş makinelerinin seçimi olacaktır. Örneğin tünel kazma gibi bir çalışma yapılacak ise toprak altına doğru kazı yapabilen ve kazı sonrasında ortaya çıkan malzemeleri ortamdan uzaklaştırabilen hafriyat işlerini yapabilen iş makineleri kullanılır. Bu aşamada yerine getirilmesi gereken önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda vardır o da hafriyat çalışmaları gerçekleştirilecek olan alanda iş güvenliğini saptayabilmek adına gerekli olan tüm tedbirlerin alınması gerektiğidir. Mesela doğal gaz, su ve elektrik gibi çalışma koşullarını olumsuz etkileyebilecek ve tehlikelere yol açabilecek şebekelerin olma ihtimalleri varsa bu yapılara zarar vermeden hafriyat işleri yapılmalıdır. Bu tür kazı işlemleri genellikle çalışmaların yapılacağı bölge belediyesinin bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Bu neden ile yapılacak olan işlerin uygunluğunu düzenleyen “hafriyat yönetmeliği” bulunmaktadır.

Yönetmelik yapılacak olan kazı işleminin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar olan aşamaları denetim altına almak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Örneğin hafriyat işleri sonrasında toplanan taş, toprak gibi işe yaramayan moloz maddelerinin taşınıp dökülecekleri alanlar mevzuat ile belirlenmiştir.