Bursa Küvet Montajı

Banyo içerisinde yer alan yıkanılan tekneye küvet adı verilir. Küvetler son zamanlarda ağırlıklı olarak akrilikten üretilmekle beraber, dekoratif amaçla demir ve sacdan imal edilen küvetler de hala rağbet görmektedir. Küvetlere içinde biriken suyun daha kolay tahliye olması bakımından pis su giderine doğru hafif bir eğim verilir.

Duş tekneleri en az bir noktadan duvara temas eder. 3 noktadan duvar ile temas halinde olan uygulamalar da görülebilir. Küvet montajı için önemli olan husus monte edildiği alanda hareket alanı için yeterli bir kullanım alanı bırakılmasıdır.

Küvet montajı esnasında önem arz eden bir diğer husus da küvet gideri ile bataryanın hizasıdır. Eğer küvet bataryası küvetin dar kenarında konumlandırılacaksa küvet gideri ile batarya ekseni aynı hizada yer alır. Eğer batarya uzun kenara monte edilecekse batarya ekseni ayak tarafından 55–65 cm mesafede olur.

Adım adım küvet montajı

  • Önce yukarıda bahsedilen kriterler baz alınarak küvetin konulacağı yer tespit edilir. Bu aşamadan sonra montaj ölçülerine uygun olarak temiz su ve pis su tesisatı inşa edilir.

  • Küvet montaj yerine geçici olarak takılarak küvet ayakları mesafesi ve terazisi ayarlanır, ardından küvet alınır. Ayaklar ise harç yardımıyla düşük döşemeye sabitlenir.

  • Ardından küvet sifonu ve taşma borusu bağlanır.

  • Sifon kuyruğu sökülür, pis su borusuna sızdırmazlık contası takılır, sifon kuyruğu pis su borusuna geçirilir.

  • Ardından küvetin gövdesi yerine konur. Küvet terazisi kontrol edildikten sonra profil ayaklarındaki montaj deliklerinden cıvatalarla sabitlenir.

  • Küvetin gövdesinin iyice oturduğundan emin olduktan sonra sifon kuyruğu sifonun gövdesine takılır.

  • Pis su bağlantıları test edilir.

  • Küvet kenarlarına sızdırmazlık ve sağlamlık için silikon uygulanır.

  • Yan kapakları takılarak montaj sonuçlandırılır.