Bursa Mermer Uygulama

Jeolojik tanımıyla “Mermer” kireçtaşı,dolomit gibi kayaçların belirli sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak, tekrar kristalleşip, yeni bir yapı kazanmaları sonucu oluşmasıdır.. Bunlar “Gerçek Mermer” olarak isimlendirilirler.

Endüstriyel anlamda “Mermer” ise,parlatılınca iyi cila alan ve alımı satımı olan her türlü kayacı kapsar.Endüstriyel alanda mermer olarak isimlendirilen kayaçların hepsi jeolojik anlamda mermer değildir.Ancak,kayacın türü ve bileşimi ne olursa olsun blok halinde çıkarılabilme,kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi kayaçların mermer olarak kabul edilmesine yeterlidir. Bu sınıfa giren kayaçlara örnek olarak granit, siyenit, traverten ve oniks verilebilir.