Bursa Şofben & Termosifon Kurulumu

Termosifon, sıcak suyu üretme biçimine göre iki değişik şekilde olur. Bunlardan birincisi sıvı veya gaz yakıt ile sıcak su elde edilen bakır termosifonlar, ikincisi ise elektrik kullanarak sıcak su elde edilen elektrikli termosifonlardır. Günümüzde büyük şehirlerde daha çok elektrikli termosifon kullanılmaktadır.

Katı Yakıtlı Termosifonlar

Bu termosifonlar borulu ve gömlekli olarak yapılır. Borulu tip termosifonlarda yanma sonucu oluşan sıcak duman ve gazlar, silindir kazan içindeki bir borudan geçerek etrafını çevreleyen suyu ısıtır. Gömlekli tip termosifonların düzeneği ise şöyledir: Silindirik termosifon gövdesinin dışını saran bir gömlek vardır. Silindirik termosifon gövdesi ile gömlek arasında duman kanalı vardır. Bu tip termosifonlarda su, daha çabuk ısıtılırken banyo sıcaklığı daha yüksektir. Depolu termosifona sıcak su hazırlama, termosifona soğuk su girişi bitmiş döşemeden yaklaşık 2500 mm yukarıda bulunan bir depodan sağlanır.

Depolu katı yakıtlı termosifon montajı yapılırken şu işlem sırası uygulanır;

– Termosifon yerine oturtulur ve teraziye alınır.

– Termosifon deposunun şamandıra bağlantısı yapılır.

– Termosifon ile depo bağlantılarının kolay yapılabilmesi için termosifonun üst kısmına soğuk su girişi en az 2500 mm yukarıda olacak şekilde konsollar duvara harç ile sabitlenir.

– Depoya soğuk su giriş bağlantısı yapılır.

– Depodan termosifona soğuk su girişi ¾ galvaniz boru ile bağlanır.

– Depodan sıcak su çıkış bağlantısı yapılarak uç malzemelerine sıcak su borusu hattı çekilir.

– Ayrıca sıcak su çıkışı, depoya üstten girecek şekilde havalık borusu uzatılır.

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli termosifonlar kendinden depoludur. Deponun etrafı, sıcak suyu uzun süre muhafaza etmesi için ısıya dayanıklı yalıtım malzemesi ile izole edilmiştir. Bu termosifonlardan sıcak su alabilmek için önceden devreye sokulması gerekir. Üzerindeki termostat sayesinde istenilen sabit sıcaklıkta su elde edilebilir. Küçük tip musluğa veya duşa takılabilen elektrikli su ısıtıcıları da mevcuttur. Bu su ısıtıcıları küçük boyutlu olma avantajının yanında verim ve kapasite açısından zayıftır. Elektrikli termosifon montajı aşağıda verilmiştir.

Şofbenler

Şofbenler ani su ısıtıcısı olarak da bilinir. Doğalgaz ve sıvılaştırılmış LPG ile çalışır. Şofbeni oluşturan ana elemanlar; kanatlı borulu su ısıtıcısı, (eşanjör) atmosferik brülörlü yanma odası, gaz kontrol ve güvenlik elemanları, gövde, su ve gaz borularıdır. Şofbenlerin montajı, banyo veya çok dar hacimli mekânlara yapılmamalıdır. Baca çekişi yeterli olmalıdır.

Şofben montajı şöyle yapılır:

– Şofbenin yerleştirileceği yer belirlendikten sonra, şofben alt seviyesi bitmiş döşemeden 1300 mm olacak şekilde kanca yerleri duvara işaretlenir.

– Kancalar arası mesafe yaklaşık 250 mm ölçüsündedir.

– Daha sonra işaretlenen yerler delinerek dübeller çakılır.

– Montaj kancaları sıkılarak şofben asılır ve terazisi kontrol edilir.

– Şofben soğuk su girişine vana takılır.

– Şofben sıcak ve soğuk su boru bağlantıları spiral hortumlu olarak yapılır. (Rakorlu olarak da yapılabilir.)

– Gaz bağlantısı yapılır.

– Baca bağlantısı yapılarak borunun şofbene temas eden kenarı yanmaz bantla sarılır. Baca borusunun duvara temas eden yüzeyi alçı ile sıvanırsa sızdırmazlık daha iyi olur.

– Gaz bağlantısı, baca bağlantısı ve sıcak-soğuk su bağlantıları kaçak testinden geçirilerek montaj tamamlanır.